MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 Back

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  โดย นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อเร็วๆ นี้