MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับ สำนักงานเขตสวนหลวง ส่งมอบ “สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” ทางลอดใต้สะพานถนนพระราม 9 มอบความสะดวกปลอดภัย ให้กับชาวชุมชนเขตสวนหลวง

 Back

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบ “สะพานเดอะไนน์เชื่อมสัมพันธ์” เส้นทางเดินลอดใต้สะพานถนนพระราม 9 ที่ทางศูนย์การค้าให้การสนับสนุนปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีผู้บริหารศูนย์การค้าฯ ผู้บริหารเขตสวนหลวง และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมพิธีการพร้อมช่วยกันปลูกต้นไม้โดยรอบสะพาน เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับผู้สัญจร บริเวณด้านหน้าตลาดเสรีมาร์เก็ต ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์

คำบรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  2. นายสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  3. นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
  4. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  5. นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
  6. นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  7. นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสวนหลวง