MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดพื้นที่รับต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดพื้นที่ให้ความสะดวกแก่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ และร้านค้าทั่วไป มาต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ปี 2564 ก่อนที่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้ ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์