MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้บริหาร พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ รองปลัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33

 Back

คุณไปรยาภรณ์ แข็งแรง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ให้การต้อนรับ คุณอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน แรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 บริเวณชั้น 3 โซนบิวตี้ แอนด์ เฮลธ์ (Beauty & Health) ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

สำหรับการลงตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้ พบว่าการดำเนินการเป็นได้ด้วยดี อีกทั้ง ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ในเครือเอ็ม บี เค ได้จัดจุดบริการได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จุดที่ 1 ตรวจสอบสิทธิ์และรอบเวลาเข้ารับบริการ จุดที่ 2 วัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยง จุดที่ 3 รอฉีดวัคซีน จุดที่ 4 ฉีดวัคซีน จุดที่ 5 สังเกตอาการ 30 นาทีและรับบัตรนัดฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ซึ่งแต่ละจุดให้บริการ มีการเว้นระยะห่าง Social Distancing ไม่แออัด และทางศูนย์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย