MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน บริการคัดกรองเชิงรุก COVID-19 สนับสนุนพื้นที่ดูแลสังคม สร้างความมั่นใจร้านค้า ผู้มาใช้บริการ

 Back

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย คุณสาธิต สายศร (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด คุณศตกมล วรกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ คุณอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คุณประจวบ น้อยอามาตย์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชน พนักงาน และ ผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เป็นครั้งที่ 2 ในการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานมาให้บริการประชาชน เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาใช้บริการ ณ บริเวณลานเอ็ม บี เค อเวนิว ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้