MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

MBK SPIRIT อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจำเป็นร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย เอชไอวี (HIV) วัดพระบาทน้ำพุ

 Back

คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเวชภัณฑ์จำเป็นที่ได้รับบริจาค จากลูกค้า ผู้ประกอบการ และพนักงาน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในกิจกรรม MBK SPIRIT อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม ให้แก่ คุณสุรศักดิ์ พึ่งธรรม ประธานโครงการหัวใจสีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ภายในวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยมีการรับมอบอย่างเป็นทางการ บริเวณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันก่อน