MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค ส่งต่อความห่วงใยต่อเนื่อง สนับสนุนน้ำดื่ม ผ่านโครงการ "Mcot Cares เพื่อชุมชน" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 Back

ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด น้ำใจคนไทย ก็ไม่เคยขาดสาย...

จากสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความเดือดร้อน และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง โดยผนึกพันธมิตร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม MBK ผ่านโครงการ "Mcot Cares เพื่อชุมชน" เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมกับร่วมลงพื้นที่ ตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประชาชนกว่า 3,200 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในขณะนี้ โดยมี คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และพนักงานจิตอาสา ลงเรือลำเลียงน้ำดื่ม MBK และถุงยังชีพ ไปส่งมอบถึงมือให้พี่น้องประชาชนในแต่ละครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สร้างขวัญและกำลังใจ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนคนไทย ในทุก ๆ สถานการณ์ สนับสนุนและช่วยเหลือในทุก ๆ มิติ อย่างต่อเนื่องและเต็มกำลัง ตามนโยบายขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม