MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ที ลีสซิ่ง เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

 Back

คุณนุชนาถ แก้วน่วม ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก คุณนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา