MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ภาพบรรยากาศ ริเวอร์เดล มารีน่า ร่วมกิจกรรม "รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก"

 Back

คุณอภิมงคล กิจวัตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด และผู้บริหารโครงการ ริเวอร์เดล มารีน่า ธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค ศูนย์กลางธุรกิจทางน้ำที่ครบวงจรแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และท่าเรือระดับ A-Class ที่ดีที่สุดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา นำทีมริเวอร์เดล มารีน่า เข้าร่วมกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก” เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์ริมน้ำเจ้าพระยาร่วมกัน พร้อมกระตุ้นเตือน ส่งเสริมให้ผู้คนรักใส่ใจปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อดูแลรักษาให้แม่น้ำสายหลักของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีได้รับเกียรติจากคุณมิเรียม อ๊ตโตะ รองเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง สถานเอกอัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นาวาโท สมภูมิ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คุณพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ คุณภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ก.ท.ม. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ลูกค้า มาร่วมลงเรือและเก็บขยะใน โดยเส้นทางการเก็บขยะเริ่มต้นจากไอคอนสยาม ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เมื่อเร็ว ๆ นี้