MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2566

 Back

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี คุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประชุมออนไลน์ พร้อมด้วยคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) คุณวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 6 จากซ้าย) รวมถึงคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ เข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องสัมมนา อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้