MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ มอบสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในโครงการ MBK Spirit อาสาปันน้ำใจสู่สังคม

 Back

คุณพุทธชาด ศรีนิศากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และคุณพัชรินทร์ พินทุนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม บี เค เอชอาร์ คอนเนคท์ จำกัด ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่ผู้บริหารและพนักงานนำมาร่วมแบ่งปันในกิจกรรม MBK Spirit อาสาปันน้ำใจสู่สังคม โดยมี คุณกรทิพย์ งามสุคนธ์ ผู้จัดการเขต โครงการร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีสิ่งของ เครื่องใช้ จำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น คิดเป็น 166 กิโลกรัม ทั้งนี้ ร้านปันกันจะนำสิ่งของไปจำหน่ายและนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่ด้อยโอกาสต่อไป

สำหรับกิจกรรม MBK Spirit อาสาปันน้ำใจสู่สังคม เป็นส่วนหนึ่งในงาน MBK D-Day ตลาดนัดสร้างสุขเพื่อคน MBK ที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมาร่วมออกบูธแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งของกินและของใช้ โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงาน เอ็ม บี เค ชั้น 8