MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการทำงานในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้เยาวชนไทย

 Back

คุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 จำนวน 100,000 บาท โดยมี คุณสุวัฒน์ หลีเหม หัวหน้าฝึกอบรมและสนับสนุน ตัวแทนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นผู้รับมอบ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2566 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่านการลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในห้องเรียน ตลอดจนสร้างกลุ่มผู้นำที่จะเป็นแกนสำคัญในการสร้างและผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาไทย ณ สำนักงานเอ็ม บี เค ชั้น 8