MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ข้าวมาบุญครอง ถวายข้าวหอมมะลิใหม่ ให้ 4 วัด โดยรอบสำนักงานใหญ่ปทุมธานี

 Back

คุณบูลพัฒน์ วิศรุตวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมคณะผู้บริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ร่วมถวายข้าวหอมมะลิใหม่ ต้นฤดู 100% คุณภาพสดใหม่เหมือนเพิ่งเก็บเกี่ยว และน้ำดื่ม คูลพลัส แด่ 4 วัด โดยรอบสำนักงานใหญ่ปทุมธานี อาทิ วัดบางกุฎีทอง วัดบางกะดี วัดสังลาน และวัดเกริน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา