MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

mbk food

เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์

 

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด บริหารงาน MBK Food Island ศูนย์อาหารชั้น 6 ณ ห้างสรรพสินค้า MBK Center มีร้านอาหารที่มีความหลากหลาย เป็นร้านที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมหรือร้านที่อยู่ในกระแส ร้านเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกให้มารวมอยู่ในศูนย์อาหารของเรา

กลุ่มลูกค้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการความหลากหลายของสินค้า และการบริการที่แตกต่างจากศูนย์อาหารทั่วไป

บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด

444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 GPS  Website